پوششهای امولسیونی چوبین

 خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

پوششهای امولسیونی چوبین بر پایه رزینهای اکریلیک ساخته میشود و برای نماهای دا خلی وخارجی  ساختمان به کارمیرود. از ویژگی های عمده این رنگها پوشش عالی وپایداریشان در مقابل عوامل جوی, ثبات رنگ و قابلیت شستشو میباشد.این رنگها محلول در آب بوده و سریع خشک میشوند. این رنگها را میتوان با قلم مو غلطک و یا پیستوله بکار برد.