پوششهای آلکیدی

برای اطلاع از رنگ ها و اطلاعات فنی آنها بر روی آیکن مورد نیاز خود کلیک کنید.

 

پوششهای روغنی آلکیدی براق

خصوصیات و دامنه کاربرد

پوششهای حفاظتی روغنی براق چوبین بر پایه رزینهای آلکیدی بلند روغن و با  عالی در رنگهای متنوع با توجه به شماره بندی کاتالوگ وبرطبق استاندارد ملی ایران و حتی بالاتر از آن ساخته میشوند.این پوششها جهت سطوح فلزی, گچی وچوبی برای نماهای داخلی و خارجی ساختمان کاملا مناسب بوده و مورد استفاده قرار میگیرند.این پوششها دارای حفظ براقیت عالی بوده ودر مقابل نور خورشید و بارندگی کاملا مقاوم بوده ودارای انعطاف پذیری عالی میباشند.این نوع رنگ را میتوان با پیستوله, قلم مو, غلطک و…بکار برد.در هنگام استفاده از این نوع رنگها یک تهویه معمولی کافی است.

 

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 33%

مواد فرار 32%

رنگدانه و رنگدانه یارها 31%

سایر مواد افزودنی 4%

نوع رنگ : رنگ آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : سفید و سیاه و…(طبق کاتالوگ)

 

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد. سطح مورد نظر میبایستی عاری از هرگونه گرد و غبار, زنگ زدگی و چربی باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 95-90

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 0/05 ± 1/2

ضخامت قشر تر رنگ (میکرون): 100

جامد حجمی : 55

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 10-8

خشک شدن سطحی(ساعت): 3-2

براقیت (با زاویه  60 درجه): 90-95

پوششهای روغنی آلکیدی(مات)

 خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

پوششهای حفاظتی روغنی مات چوبین برپایه بهترین رزین های آلکیدی توام با بهترین رنگدانه یارها فرموله شده است وبرای سطوح چوبی, گچی و فلزی کاملا مناسب میباشند.

از ویژگیهای مهم این رنگ ها ثبات رنگ,عدم ته نشینی با خاصیت تیکسوتراپیت و عدم شره پس ازرقیق شدن در هنگام مصرف , مقاومت در برابر عوامل جوی و پوشش بالای آنها میباشد. این نوع رنگها را میتوان با قلم مو , غلطک یا پیستوله بکار برد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 23%

مواد فرار 23%

رنگدانه و رنگدانه یارها 50%

سایر مواد افزودنی 4%

نوع رنگ : رنگ آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : سفید و سیاه و…(طبق کاتالوگ)

 

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد. سطح مورد نظر میبایستی عاری از هرگونه گرد و غبار, زنگ زدگی و چربی باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 107-105

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 0/1 ± 1/6

ضخامت قشر تر رنگ (میکرون): 100

جامد حجمی : 54

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 10-8

خشک شدن سطحی(ساعت): 10دقیقه

براقیت (با زاویه  60 درجه): 3-5

جلای آلکیدی

 خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

جلای آلکیدی چوبین بر پایه بهترین رزینهای آلکیدی ساخته میشود و برای سطوح چوبی, ساخت بتونه و سطوح گچی قبل از رنگکاری بسیار مناسب میباشد.

از ویژگیهای مهم این وارنیشها براقیت عالی, انعطاف پذیری مناسب, مقاومت در برابر عوامل جوی و نور خورشید و آب میباشد.

این وارنیشها را میتوان با قلم مو وپیستوله به کار برد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 50%

مواد فرار 45%

مواد افزودنی 5%

نوع رنگ : جلای آلکیدی هوا خشک(جلای زیر کار)

رنگبندی : شفاف

 

توضیحات

مشخصات مربوط به جلای درجه یک میباشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کاپ 4): 30-28 ثانیه

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 0/01 ± 0/91

ضخامت قشر تر رنگ (میکرون): 100

جامد حجمی : 50

پوشش تئوری : شفاف

خشک شدن سطحی(ساعت): 2-3

براقیت (با زاویه  60 درجه): 133

آستر اخرائی(ضد زنگ)

خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

آستری اخرائی چوبین بر پایه رزینهای آلکیدی,اکسید آهن و اکستندرهای میکرونیزه ساخته میشود و برای ممانعت از خوردگی فلزات بر روی سطوح آهنی توصیه میشود.از ویژگیهای مهم این آستر پوشش بالا,خاصیت ضد خوردگی عالی و مقاومت در برابر عوامل جوی میباشد این آستری با قلم مو ویا پیستوله قابل مصرف میباشد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 21%

مواد فرار 24%

رنگدانه و رنگدانه یارها 53%

سایر مواد افزودنی 2%

نوع رنگ : آستری آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : اخرائی

 

توضیحات

این آستر در شرایط آب وهوایی عادی توصیه میشود.قبل از رنگ آمیزی سطح مورد نظر باید عاری ازهرگونه گردوغبار,چربی وغیره باشد

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 105-107

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 6/01 ± 1/0

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 100

جامد حجمی : 52

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 30

خشک شدن سطحی(ساعت): -10-8 دقیقه

براقیت : مات

پوششهای مخصوص جدول

خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

رنگ جدول چوبین برپایه رزینهای آلکیدی کلره کائوچو فرموله شده وبا کیفیتی عالی جهت چسبندگی بر روی سطوح آسفالت و بتنی قابل مصرف است.

از ویژگیهای مهم این رنگها, شفافیت فوق العاده, قابلیت انعطاف و مقاومت زیاد نسبت به آب و نور آفتاب و سایر عوامل جوی میباشد.

این نوع رنگ ها در مقیاس کم با قلم مو و در مقیاس زیاد با ماشینهای مخصوص خط کشی مصرف میشوند.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 22.5%

مواد فرار 27%

رنگدانه و رنگدانه یارها 47.5%

سایر مواد افزودنی 3%

نوع رنگ : رنگ آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : سفید, سیاه , زرد وسایرفامها طبق سفارش

 

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد.سطح مورد نظر نبایستی مرطوب باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 95-98

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 53/01 ± 1/0

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 350

جامد حجمی : 50

پوشش تئوری : 10

خشک شدن سطحی : 30 دقیقه

خشک شدن کامل : 24 ساعت

براقیت : مات

آستر سرب قرمز

 خصوصیات و دامنه کاربرد

آستری سرب قرمز چوبین بر پایه رزینهای آلکیدی مقاوم به آب و رزینهای سخت کننده و رنگدانه سرب قرمز فرموله شده و برای محافظت قطعات آهنی در مقابل خوردگی بسیار موثر است.

از ویژگیهای مهم این آستری, دوام و چسبندگی خوب روی فلز,مقاومت نسبت به رطوبت, مقاومت نسبت به خراش و ضربه خوری و قابلیت انعطاف عالی میباشد.

این آستری را میتوان با قلم مو, غلطک یا پیستوله بکار برد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 23.8%

رنگدانه و رنگدانه یارها 51%

مواد فرار 22%

سایر مواد افزودنی 3.2%

نوع رنگ : آستر آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : نارنجی

 

توضیحات

سطح مورد نظر میبایستی عاری از هرگونه گرد و غبار, زنگ زدگی و چربی باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 105-95

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 0/05 ± 1/8

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 120

جامد حجمی : 45

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 10

خشک شدن سطحی: 1 ساعت

براقیت : مات

پوششهای مخصوص سوله

خصوصیات و دامنه کاربرد

پوششهای مخصوص سوله چوبین ایران بر پایه بهترین رزینهای آلکیدی, رزینهای سخت شونده و  رنگدانه های ضدخوردگی فرموله شده و برای صنایع فلزی بخصوص سوله های آهنی بسیار مناسب است. دوام چسبندگی خوب روی فلز, سختی مناسب, مقاومت نسبت به آب, رطوبت, نور خورشید وسایر عوامل جوی, مقاومت نسبت به خراش و قابلیت انعطاف عالی از ویژگیهای مهم این نوع پوشش میباشد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 29%

رنگدانه و رنگدانه یارها 38%

مواد فرار 25.5%

مواد افزودنی 3%

رزینهای سخت شونده بصورت جامد 4.5%

نوع رنگ : رنگ آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : سفید, سیاه و ..طبق سفارش

 

توضیحات

سطح مورد نظر میبایستی عاری از هرگونه گرد و غبار, زنگ زدگی و چربی باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 100-96

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 3/01 ± 1/0

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 100-125

جامد حجمی : 58

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 10-12

خشک شدن سطحی: 20 دقیقه

خشک شدن کامل: 24 ساعت

براقیت : نیمه مات

آستر فسفات روی

خصوصیات و دامنه کاربرد

آستری فسفات روی چوبین بر پایه رزینهای آلکیدی و رنگدانه فسفات روی فرموله شده برای محافظت قطعات آهنی درمقابل خوردگی بسیارموثر است.

از ویژگیهای مهم این آستری, دوام وچسبندگی خوب روی فلز, مقاومت نسبت به رطوبت, مقاومت نسبت به خراش و ضربه خوری و قابلیت انعطاف عالی میباشد. این آستری را میتوان با قلم مو,غلطک یا پیستوله بکاربرد.

ترکیبات(به تقریب)

آلکید رزین(جامد) 25%

رنگدانه و رنگدانه یارها 31%

مواد فرار 41%

مواد افزودنی 3%

نوع رنگ : آستر آلکیدی هوا خشک

رنگبندی : سفید,طوسی وسایرفامها طبق سفارش

 

توضیحات

سطح مورد نظر میبایستی عاری از هرگونه گرد و غبار, زنگ زدگی و چربی باشد.

حلال : تینر روغنی چوبین

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 105-96

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 3/05 ± 1/0

ضخامت قشر تر رنگ (میکرون): 100

جامد حجمی : 53

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 13.2

خشک شدن سطحی: 3 ساعت

خشک شدن کامل: 24 ساعت

براقیت : مات

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian